Start Organisation Seniorlag U-lag Historik Bildarkiv Info

UPPDATERAD  2002-04-07

DERBYPRESSEN

90 år
15 april

ÖPPET HUS
klubblokalen


Lörd. 13/4
Kl. 14 - 16

.85 MB(12 sid.)


Lottförsäljning

  Stora Torget

  Hemköp City

  COOP      
JUBILEUMSNUMMER  DP nr 1-02

  • Förhoppningsvis tryckt o levererad i god tid före jubileét 

  • Jubileumsnumret klart som pdf (p.g.a. dokumentets storlek delas tidningen i två delar) d90a  sid 1-10  d90b  sid 11-20

  • Du behöver ett speciellt program, Acrobat Reader, för att öppna och läsa pdf.dokument - här kan Du hämta det man behöver

BK Derby-lotterivagn        Stora Torget


BK Derby-lotteristånd       Hemköp City

 

BK Derby-lotteristånd     COOP(f.d.Robin Hood)

 BK DERBY  

Annonsera  i    DERBYPRESSEN